Commissie

De kwaliteit van de kanopolosport willen we graag behouden. Samen met jou als watersporter proberen wij dit te bewerkstelligen. Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat de kwaliteit van kanopolo behouden blijft?

Hiervoor is er de kanopolocommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kanopoloverenigingen. De commissie zorgt ervoor dat er ieder jaar een NK wordt georganiseerd. Daarnaast vaardigt de commissie de Oranje selecties af naar EK’s en WK’s. Tenslotte zorgen wij dat er een website is met actueel nieuws en informatie. Verder zal er de komende tijd vorm gegeven worden aan opleidingen voor scheidsrechters, en op langere termijn ook voor coaches. Op deze manier streeft de commissie er na om het topsport niveau te verhogen. De commissie doet dit niet alleen, samen met een groep vrijwilligers organiseren ze de NK’s en kwalificatierondes. Wil jij ook graag helpen met het behouden en verbeteren van de kanopolo sport, meld je dan ook aan als vrijwilliger via commissie@kanopolo.nl!

De commissie:

- Ronald Sluijp (kanovereniging UKC uit Utrecht); voorzitter en algemene zaken

- Jacques Webbers (kanovereniging Rijnland uit Leiderdorp); topsport

- Hans Janssen (kanovereniging Michiel de Ruyter uit Uithoorn); communicatie

- Sytse van der Zwan (kanovereniging de Windhappers uit Den Haag); opleidingen

- Martijn Rol (kanovereniging Odysseus uit Alkmaar); officials en scheidsrechters

- Joris Heesakkers (kanovereniging Helmvaarders uit Helmond); Nederlandse Kampioenschappen

naar boven