Belangenbehartiging

Het Watersportverbond en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) hebben samen een rapport geschreven met een visie op de ontwikkeling van de kanovaarwegen in Nederland. In het rapport komen allerlei nuttige tips en praktische adviezen aan de orde, waarmee beleidsmakers van overheden en beheerders van recreatiewateren hun voordeel kunnen doen bij de inrichting en het beheer van kanowateren. Ook komen summier een aantal punten aan de orde bij het realiseren van een kano-accommodatie.

In het rapport komen allereerst een aantal algemene trends aan de orde rond de ontwikkeling van het kanorecreatiesport. Kanovaarwegen staan echter niet op zichzelf; vaak zal sprake zijn van medegebruik met andere belangen. Uitgebreid wordt dan ook ingegaan op de planologische kansen die gebiedsontwikkeling biedt voor het maken van nieuwe kanomogelijkheden in en om de stad. En omdat je als kanovaarder ook graag de fraaie natuur opzoekt, wordt ook aandacht besteed aan de goede voorbeelden van het samengaan van kano- en natuurbelangen. Hoe je het wettelijk kunt regelen en hoe je de wensen van de kanovaarder kunt financieren zijn uiteraard belangrijke onderwerpen, die tevens aandacht krijgen. Tot slot bevat het rapport hele praktische en duidelijke tekeningen van afmeervoorzieningen, uitstapsteigers en oplossingen voor het passeren van duikers, bruggen en sluizen.
Zonder kano-accommodaties kun je geen gebruik maken van de kanowateren. Daarom wordt in een van de bijlagen tevens aandacht besteed aan de eisen met betrekking tot de bouw van een kanohuis, de inrichting van een kanoterrein en de eisen die je moet stellen aan het water voor de deur voor trainings- en sportdoeleinden.
Alles bij elkaar een uitermate nuttig en gedegen stukje werk, waar vrijwilligers van beide bonden vele uurtjes werk in hebben zitten.

Het rapport is bedoeld voor overheden (gemeentes, waterschappen, provincies), die plannen hebben voor de inrichting of het beheer van grotere en kleinere wateren, die voor de kanoërs van belang (kunnen) zijn.

Klik hier voor het rapport>>

Regioteams Watersportverbond
Er gebeurt op lokaal veel op het gebied van belangenbehartiging. 
Het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen in de regioteams
vind je hier>>
naar boven