Focusgroep KanosprintNL

De Focusgroep KanosprintNL is het topsportprogramma met Olympische ambitie. De groep bestaat uit kanosprinttalenten tussen de 15 en 23 jaar die naast hun studie en trainingen op hun eigen vereniging, onder begeleiding van Nicole Bulk en een vast coachteam trainen op de Bosbaan in Amsterdam aan de techniek, snelheid en kracht. Hoe zien de Focusgroepen van KanosprintNL eruit? Wat houdt het topsportprogramma precies in en wie maken er deze winter onderdeel uit van het Focusplan 2024?

Ieder jaar wordt geëvalueerd over de namen in de lijst, waarbij wordt gekeken naar factoren die zijn opgenomen in de profielen. De bondscoach overlegt met het coachteam en doet een voordracht aan de Commissie Kanosprint Marathon aan de hand waarvan uitnodigingen worden verzonden. Die zijn inmiddels door de genodigden beantwoord en daar komt het volgende namenlijstje uit. Het Focusplan gaat om opleiding, dus niet alleen de prestaties tellen, maar ook inzet en keuzes maken zijn dingen die meetellen. En als je nog jong bent dan weten we nog niet alles dus dan gaan we het wel wat tijd geven om te kijken of je topsport gaat ‘ontdekken’. 

In Focus2 trainen de sporters veel zaterdagen en zondagen samen, maar zijn er ook stages en is er op de Bosbaan een groep die meer en meer samen traint. Dat is het Bosbaanplan. Langzaam kiezen meer sporters om daar samen te trainen. Een aantal wonen al in een topsportwoning in Amsterdam. Bijna alle Focus2 sporters hebben topsportregelingen op school of universiteit, zodat ze ook in de ochtend kunnen trainen. Focus3 komt minder frequent bijeen, zo’n 5 tot 8 keer per jaar. Dit gaat vooral om elkaar blijven zien, samen trainen en gemotiveerd door de winter gaan. Het Olympic Hopes toernooi is voor hen het hoofddoel, daar doen trouwens ook wel een paar Focus2 sporters mee. In aanloop naar de Hopes worden vaak nog wat trainingsdagen extra gepland. 

In 2017 kwamen we al wel een keer heel dichtbij een grote internationale finale. Daar gaan we nu voor met z’n allen. Daarnaast zien we zowel bij Focus3 als bij Focus2 een verschuiving de goede kant op in de breedte. Prestaties ontstaat echter niet in een jaar. Om wereldopper te worden zeggen velen dat je 10 jaar en 10.000 uur hard moet trainen. In de kanosport houdt dat in dat als je senior bent je meer dan 20 uur per week traint, maar dat je eigenlijk wel 25 uur of meer met je sport bezig bent. En dat je dus niet na een jaar kunt verwachten het gemaakt te hebben, het kost tijd. Het Focusplan richt zich erop om dat met een groep sporters te doen, om dit zo vast in een ritme te brengen dat het normaal wordt. Internationaal zijn er 80-90 landen die de sport bedrijven en er zijn daarvan velen professioneel, in die zin dat ze hun geld verdienen met de sport. In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar er staat al wel een sponsorplan klaar en we werken met elkaar hard aan vervolgstappen. 

Sporters die ouder zijn dan de profiel leeftijden kunnen eventueel meedraaien in het opleidingsprogramma Focusplan, maar moeten daar zelf initiatief toe nemen door een aanvraag te doen bij de bondscoach. Deze besluit of al dan niet meerwaarde ontstaat uit deelname. Doe je dat niet dan wordt je ook niet gevraagd. Op 17 november is er na de eerste gemeenschappelijke trainingsdag (Focus 2 en 3) op de Bosbaan uitleg over het plan. Dat gebeurt bij kanovereniging Frisia. Hier zijn ouders en anderen welkom. Wel even van tevoren aangeven dat je komt bij: Nicole Bulk (nicolebulk@gmail.com). Zaterdag a.s. start Focus 2 met het programma, we zijn nu al wel een aantal weken weer hard aan het trainen, maar dan ziet iedereen elkaar weer. Dan wordt ook hun planning doorgenomen met het team. Sporters, zeker senioren, overleggen zelf met hun coaches. Blijven er onduidelijkheden dan kunnen deze worden gemaild naar de bondscoach. 
Het begeleidingsteam
  • Bondscoach: Nicole Bulk
  • Coachteam Focus 2: Nicole Bulk, Job Siffels, Femke Roos 
  • Coachteam Focus 3: Nivard van Wijk, Karen Bus, Jennely Bos, Marit Kattenberg
Het is de bedoeling om in de komende jaren meer jonge vaarders te betrekken en op te leiden als coach of begeleider. Het enthousiasme van deze jonge groep wordt dan ook als erg belangrijk ervaren voor de groei van kanosprint in Nederland. Hoe en in welke mate ze betrokken kunnen zijn is nog niet afgestemd, maar we zijn erg blij met de toezegging. We gaan deze groep misschien ook nog uitbreiden, dus met ambities ben je altijd welkom. 
Contact
  • Algemeen: Nicole Bulk
  • Focus 2: Nicole Bulk
  • Focus 3: Nivard van Wijk en Nicole Bulk

Bekijk hier wie er onderdeel uitmaken van Focusplan KanosprintNL >>

Bijzonderheden
* op trial basis (worden maatwerkafspraken gemaakt met coachteam)
*** er is een uitzondering op leeftijdsprofiel gemaakt bij besluit van de bondscoach (i.o.m. coachteam)
**** laatste jaar om aantoonbare stappen te zetten
***** sporters in Focus 2, zijn jonge sporters. Zij mogen op afspraak af en toe meedoen met Focus 3 om zo ook een band te houden met leeftijdsgenoten en de Olympic Hopes groep 
Staat je naam onderstreept bij Focus 2 en staat er een 1. voor je naam dan ben je Focus 2, maar zien we jouw ontwikkeling positief verschuiven richting Focus 1. Dit kan ook inhouden dat we extra op jou willen inzetten.  
Staat je naam onderstreept bij Focus 3 en staat er een 2. voor je naam dan ben je Focus 3, maar zien we jouw ontwikkeling positief verschuiven richting Focus 2. We zullen je af en toe uitnodigen om deel te nemen bij Focus 2. 

naar boven