Platform Kanosport

Met ingang van 2015 worden de belangen van de kanosport binnen het Watersportverbond behartigd door het Platform Kanosport. Naast het behartigen van de belangen is het creëren van samenhang tussen de verschillende kanodisciplines om te komen tot een eenduidig kanosportbeleid, het doel van het platform. Het platform komt in 2016 vier maal bijeen.

Het platform bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter - Ab Reinders
  • Vice Voorzitter - Ep Stormink
  • Recreatief varen  - Peter Jonkers
  • Afvaart - Pascal Lucker
  • Freestyle - Jim Rövekamp
  • Kanopolo - Martijn Rol
  • Kanoslalom - Aschwin Zax
  • Kanosprint - Jos Kolle
  • Marathon - Ruud Heijselaar
  • Ambtelijk secretaris - Bejanca van Grootheest
Wil je in contact komen met leden van het Platform Kanosport?
Mail dan naar bejanca.van.grootheest@watersportverbond.nl.  
naar boven