Wedstrijden

Voor het varen van wedstrijden in de surfski kanosport krijg je te maken met reglementen, licenties en verschillende controles. Zeker als je gaat deelnemen aan Nederlands Kampioenschappen.

Reglementen
Surfksi is een erkende discipline binnen de kanosport en valt daarom binnen het wedstrijdregelement van de International Canoe Federation. Zodra jij wedstrijden gaat varen wordt er van je verwacht dat je deze regels kent.
Klik hier voor het reglement>>

Selectiecriteria
Voor topsporters worden er speciale plekken gereserveerd bij nationale en internationale wedstrijden. Maar deze krijgen ze niet zomaar, ze moeten hiervoor wel kwalificaties doorlopen. Hoe zijn de selectiecriteria opgesteld?
Klik hier voor selectiecriteria>>

Cursus Anti-doping ICF
ICF heeft een cursus anti-doping samengesteld voor alle atleten die deelnemen aan internationale wedstrijden. Deze cursus geeft atleten informatie over de gevaren van dopinggebruik en het belang van antidopingcontroles en bevordert een positieve houding ten opzichte van dopinggebruik. Atleten zijn verplicht om deze cursus te volgen en voltooien, voordat ze strijden in een internationale competitie. Lees meer over de cursus >> 
naar boven