Organisatie zeekajakken

De organisatie
De commissie Buitenwater van het Watersportverbond  richt zich op beleid, opleidingen, belangenbehartiging, kwaliteit en borging. De bond geeft ook de diploma’s uit voor vaardigheden en certificeert instructeurs. De uitvoering van de sport, het opleiden en verzorgen van examens ligt bij verenigingen, stichtingen en commerciële partijen. Een van de stichtingen die zich hier mee bezig houdt is het NZKV. Het NZKV organiseert met behulp van WSV instructeurs tochten en opleidingskampen. Omdat bij het organiseren van evenementen ook gekeken moet worden naar het juridische en verzekeringstechnische vlak valt het NZKV onder de Stichting Kanoactiviteiten (SKA). Het SKA organiseert ook andere evenementen zoals de Veluwe Rally.

Naast het NZKV kun je ook terecht bij de WSV aangesloten verenigingen, klik hier , Peddelpraat of commerciële partijen:

Dutchseakayakers
Zeekajak.NL
Zeekajakschool Klaas Hofman

naar boven